Miquel Caminal i Badia

Miquel Caminal i Badia

Temas:

MIQUEL CAMINAL I BADIA (Barcelona, 1952 -2014) Va ser catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB, el 1984 va rebre el premi extraordinari de doctorat per la tesi Joan Comorera i la revolució democràtica, publicada per Empúries. Es va especialitzar en teoria política contemporània i, en particular, en catalanisme polític, nacionalisme i federalisme. Fou autor d'El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional (Paidós, 2002) i de Nacionalisme i partits nacionals a Catalunya (Empúries, 1998), i coautor de diversos manuals de ciència política a Catalunya, amb tota una tasca de recerca i divulgació. Professor de la UB des del 1978 i vicerector entre el 1986 i el 1989, també va exercir la docència i el càrrec de secretari general a la Universitat Rovira i Virgili, entre el 1992 i el 1995. Va presidir la comissió Assessora per a la Reforma de l'Autogovern (2004-2006) i va ser director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya (2008-2011).