Thomas Piketty

Thomas Piketty

Cap d’estudis de l’École des Hauts Études en Sciences Sociales (EHESS) i professor de l’École d’Économie de París, THOMAS PIKETTY (Clichy, 1971) és autor de nombroses obres d’història i de teoria. El 2013 va rebre el Premi Yrjö Jahnsson de l’European Economic Association.