Tit Livi (59 aC – 17 dC). Historiador romà nascut a Patavium (avui Pàdua), es traslladà a Roma on es dedicà a la retòrica i a la filosofia. La fama com a historiador li arribà a partir dels anys 27-25 aC, quan va començar a escriure una gran història del poble romà, que va eclipsar totes les anteriors i a la qual va dedicar-se fins a la mort en la ciutat que l’havia vist néixer. La seva història constava de cent quaranta-dos llibres, dels quals només n’han arribat trenta-cinc. Tot i tenir idees republicanes, fou amic i protegit de l’emperador August.