Herbert George Wells

Herbert George Wells

H.G.WELLS (Bromley, Kent, 1866 - Londres, 1946). El 1895 va publicar la seva primera novel·la, La màquina del temps, on ja apuntava el tipus del savi imaginatiu, característic d'altres obres seves com ara L'illa del Dr. Moreau, L'home invisible, Quan l'adormit camina i Els primers homes a la Lluna. Una bona part de les seves novel·les són força autobiogràfiques. També és autor dels assaigs Perfil de la història, Breu història del món i La conspiració oberta.